İşlevsel Çalışma Grupları

Değerli Destekçimiz,

Yaşamı beslemek adına yapılacak işler oldukça çeşitli. Tıpkı bir ormanı oluşturan farklı katmanlardaki farklı türlerin, toprakla ve birbirleri ile alışverişlerindeki çeşitlilik gibi. İşlevsel Ormanlar ekibi de uygulama arazilerinde gözlemledikleri ihtiyaçları, konu odaklı çalışma grupları oluşturarak çözümlüyor. Bu gruplar koşul ve ihtiyaçlara paralel olarak, kendi kendine yapılanıyor.

Farklı alanlara ilgi duyan üyelerimizce oluşturulan çalışma gruplarından biri olan bilim çalışma grubu ile uygulama arazilerimizi ziyaret ettik bu hafta. Gerçekleştirdiğimiz kompostlama, malçlama, budama, sık ve çeşitli ekim-dikim gibi tüm faaliyetler, toprağı besliyor ve dönüştürüyor. Bu sayede yerel yeni türlerin arazilerimizde kendiliğinden yer bulduğunu gözlemliyoruz. Bu yabani türler ve bizlerin sisteme tanıttığı öteki türlerin envanterlerinin çıkarılması, tanımlanması, yaban hayatın ne şekilde etkilendiğinin gözlemlenmesi, bilim çalışma grubumuzun işi. Flora ve fauna tespitlerinde bilimsel alandan yararlanmak, bizim için en az kadim bilgiyi değerlendirmek kadar önemli.

Bunun yanı sıra teknik çalışma grubumuz da iş başında. Agro-ormancılık, permakültür, biointansif tarım gibi birçok onarıcı tarım tekniğini, coğrafi koşullar, iklim ve toprak özellikleri gibi etkenleri de gözeterek uyguluyoruz. Bu tür uygulamalarda, kendine özgü çözümlere de ihtiyaç duyuyoruz. İşte teknik çalışma grubu, bu ihtiyaçlar söz konusu olduğunda devreye giriyor, işlevsel tasarım ve üretim yetilerini kullanarak, uygulama alanları için gereken alet, makine ve sistemleri geliştirmek üzere işe koyuluyor. Hasat ve bakım için ihtiyaç duyduğumuz ekipmanların tasarlanması ve tedarik edilmesi vardı bu hafta gündemimizde. Yeni ekipmanlarımız sahaya indiğinde ekibimizin iş gücünün de artmasını hedefliyoruz.

Lezzetli sofralarda buluşmak dileği ile...