Uzakta ama Birlikte Kalmak

Değerli Destekçimiz,

Mesafeler ilişkileri ve paylaşım modellerini değiştirebilir. Fakat varoluş o kadar kuvvetlidir ve birliktelik ihtiyaçlarımız için o kadar önemlidir ki, yaşam mesafenin üstesinden gelecek modeller üretir. 

Tek başına duran yalnız bir birey gibi gördüğümüz koca bir ağaç, toprakta ve köklerinde bulunan mantar ağı aracılığı ile gündelik alışverişlerini yapar. Mantar ağaca besin verir, karşılığında kendi sisteminin yapısı gereği üretemediği şekeri alır. Ağaçlar bu mantar ağına bağlanır ve böylece kaynaklarını paylaşır. Öyle ki etrafında gelişen yavrularına ek şeker desteği sağlamak, hasta olduğunda ya da öldüğünde tüm organik madde sermayesini komşularına dağıtmak gibi alışkanlıkları vardır. Bitkiler de aynı ağı kullanır, kendilerine saldıran böcekler hakkında komşularını savunma sistemlerini arttırmaları için uyarır.

Geçtiğimiz bayram tatilinde bir kısmımız işlevsel ormanlarımızdan fiziksel olarak uzaktaydık. İşlevsel ağımız ise tıpkı mantarlar gibi toprak üstünde ve altında çalışmalarına devam ediyordu. Bazılarımız temel ihtiyaçları yönetmek için uygulama arazilerine kısa ziyaretler yapıyor, topluca verilecek kararlar için internet ağı üzerinden kaynaklar paylaşıyordu. Farklı coğrafyalarda olanlarımız yürüyüşleri sırasında rastladıkları yaban erikleri ve elmalarını mideye indirirken,  önce meyve minerallerini sonra tohumlarını İşlevsel Orman kaynaklarına katıyordu. Yaşamı beslemek hedef olunca kaynak paylaşım ağları da kendiliğinden örülüyordu.

Uzak ya da yakın ama hep işlevsel ağlarda kalabilmek dileği ile.