Neden Hazır Kasalar ?

Sevgili Yaşamı Besleyen Destekçilerimiz,

2020'nin Aralık ayında iklim koşullarının bitkiler üzerinde yarattığı baskı nedeniyle İşlevsel Ormanlarımızın uygulama ve bakımına vakit ayırma ihtiyacımızın daha da belirginleştiğini paylaşmıştık. Tam da bu sebeple yaşamı besleyen faaliyetlerimizin bereketlerini sizlerle Hazır Kasa usulü ile paylaşmaya başlamıştık. Yaz aylarında bölgemizde, ülke genelinde ve dünya çapında yaşanan yangınların ardından birçok tecrübe edindik. Eş zamanlı olarak da afetlere karşı kırılganlıklarımızı daha yakından keşfettik ve etmeye devam ediyoruz. Özetle, hayatın içinden gelişmeler, yaşamı besleyen alanlara dair bakış ve yaklaşımlarımızda, dayanım ve direnç unsurlarını ön plana çıkardı.

Gittikçe karmaşıklaşan ekolojik, sosyal ve ekonomik ilişkiler ortamında gerçek ihtiyaçlarımızın (besin, ilaç, yakıt, yapı malzemesi, lif, boya vb.) doğamızın bireyleri ve döngüleri ile uyumlu bir şekilde karşılanması gerekliliği daha da belirginleşiyor. Tecrübe etmekte olduğumuz hızlı yok oluşun önüne geçmek için hep birlikte ve her gün sorumluluk almamız gerekiyor. Bunun için bilişsel, duygusal ve fiziksel katmanlarda farkındalığımızı arttırarak dayanıklılık ve direnç olgularını bedenleştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

İşlevsel Ormanlar Uygulama Alanlarımızda yaptığımız çalışmalar bu ihtiyaçlarımızı doğanın bereket ekonomisinin dilini konuşarak güven altına almamız için çok değerli fırsatlar sunuyor. Bizler de farklı arazi ve iklim koşullarında, farklı bitki katmanlarından oluşan İşlevsel Ormanlar yapısını kurmak ve ormanlarımızdan hasat edilen bereketi en hızlı ve doğal döngüye en uygun şekilde sizlere ulaştırabilmek için aralıksız emek sarf ediyoruz. Özgürlük sunan bir geleceğin tohumlarını sizlerin de desteği ile atıyor olmak adandığımız yolda coşku ve isteğimizi arttırıyor. Bu amaçla Yaşamı Besleme misyonumuzun temel aracı olan İşlevsel Ormanların tasarım, uygulama, bakım ve yönetimine vakit ayırmaya ihtiyacımız var.

Bu nedenle kış sezonu boyunca sizlere İşlevsel Ormanların bereketini sezonunda olgunlaşan mahsüllerimizle homojen bir şekilde sunma olanağı sağlayan Hazır Kasalarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu şekilde, hasat ve sipariş aşamasından kargo gönderimine kadar geçen tüm süre boyunca önemli ölçüde zaman, işçilik ve malzeme tasarrufundan karşılıklı olarak isfitade etmeye devam edebileceğiz. Elbirliği ile İşlevsel Ormanların bereketini en az kayıpla değerlendirebilmemize destek olduğunuz için teşekkür ederiz.  

 

Yaşamı Besle Ailesi

Yaşamı Besle Doğal Sağlıklı Sebze Meyve Hazır Kasaları